Liquefied Natural Gas (LNG)


"Liquefied/liquid natural gas, afgekort tot LNG, in het Nederlands ook wel vloeibaar aardgas genoemd, is een mengsel van voornamelijk methaan met mogelijke restgassen als stikstof, propaan en ethaan. Methaan is bij normale druk vloeibaar bij cryogene temperaturen van ca. -162°C." (Wikipedia 2013dw)

Door sterke koeling wordt het volume van aardgas ongeveer 600 keer verkleind, waarbij het een vloeibare vorm aanneemt. Speciale LNG-tankers met enorme gekoelde LNG-bollen distribueren over de hele wereld. De haven van Rotterdam wil hier graag een grote rol in spelen. Door middel van een proces genaamd regasification wordt uit LNG weer gangbaar aardgas geproduceerd en in het netwerk geïnjecteerd.

Opkomst van LNG

Over het algemeen verwachten analisten een grote toename in het gebruik van de LNG-methode voor de distributie van aardgas, en de trends onderschrijven deze ontwikkeling (zie figuur 1). Door de enorme volumeverkleining is het transport ook over grote afstand betaalbaar. LNG is flexibeler dan een vaste infrastructuur omdat een LNG-schip kan worden gebruikt voor verschillende routes. Dit betekent dat kleine velden meer economische potentie krijgen, en een relatief kleine periode van winning en distributie geen probleem is.


Figuur 1. Opkomst van LNG handel. Bron: Cedigaz 2013w

Ook politisering kan verkleind worden door het gebruik van flexibele distributiemethoden ten opzichte van de aardgaspijpleiding. In de winter van 2007 heeft Rusland de pijpleiding naar Oekraïne tijdelijk gesloten, waardoor de aardgastoevoer naar West-Europa in gevaar kwam. In het geval van LNG-routes is het alleen zaak wereldwijd ergens anders aardgas in te kopen en dat te vervoeren, zonder afhankelijkheid van de specifieke geografische en geopolitieke situatie rondom een pijpleiding.

Hieronder staan in figuur 2 en 3 de op dit moment grootste importeurs en exporteurs van LNG.


Figuur 2. Grootste importeurs van LNG. Bron: Enipedia 2013aw


Figuur 3. Grootste exporteurs van LNG. Bron: Enipedia 2013aw

LNG in Nederland

Rotterdam neemt een prominente plaats in bij de ontvangst van LNG-schepen in West-Europa, met een moderne LNG-terminal op de Maasvlakte. Met de bouw daarvan was een investering van € 300 tot 400 mln gemoeid. De terminal op de Maasvlakte heeft een jaarlijkse capaciteit van vier tot zes miljard m$^3$ gas en concurreert dan met een al bestaande faciliteit in de haven van Zeebrugge. De Zeebrugge terminal is eigendom van de Belgische netbeheerder Fluxys, heeft nu nog een capaciteit van 9 miljard m$^3$ per jaar.

Bronnen

Enipedia 2013aw,
Cedigaz 2013w, Cedigaz, Natural Gas in the World 2012 (Released - 24 October 2012), geraadpleegd 20 november 2013
Enipedia 2013aw, Enipedia - LNG Trade, geraadpleegd 20 november 2013
Wikipedia 2013dw, Wikipedia - Lng, geraadpleegd 14 november 2013

Laatste wijziging: 03-02-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.