Aardgasgebruik


Het gebruik van aardgas als brandstof voor ruimteverwarming, vloeistofverhitting, koken, industriële processen, elektriciteitsopwekking en in kleine mate transportbrandstof.

We onderscheiden verschillende soorten eindgebruikers:
• Kleinverbruikers (huishoudens, dienstverleners) die een aansluiting hebben op het G-gas distributienet
• Middelgrote gebruikers (o.a. glastuinbouw) die ook een conventionele aansluiting hebben
• Elektriciteitsproducenten en industrieel gebruikers (centrales, staalfabrieken) met een directe specifieke aansluiting op H-gas of gas uit een nabijgelegen veld.
• Exporteurs van G+-gas.

In figuur 1 is de onderverdeling te zien, exclusief export.


Figuur 1. Aandeel verbruikersgroepen

Verlaging aardgasgebruik door efficiëntieslag

Door veel meer aandacht voor isolatie, hoog rendement en zeer hoog rendementsketels (resp. HR en HR+) en andere milieusparende activiteiten op het niveau van een huishouden is de hoeveelheid gebruikt aardgas per huishouden sterk gedaald in de afgelopen 25 jaar. Het verbruik voor huisverwarming is gedaald van zo’n gemiddeld 2750 m$^3$ per huishouden per jaar in 1980 tot zo’n 1500 m$^3$ per huishouden per jaar in 2010, zoals ook te zien is in figuur 2.


Figuur 2. Aardgasverbruik huishoudens. Bron: ECN 2012w

Korte- en langetermijn fluctuaties in de gasconsumptie

De belangrijkste factor voor de gasconsumptie is de buitentemperatuur. Uit onderzoek is gebleken dat het gasverbruik recht evenredig toeneemt met de afname van de temperatuur (zie figuur 3), waarbij het niet meer stijgt beneden een bepaalde temperatuur, (Weggen et al. 2000w).


Figuur 3. Gasgebruik als functie van de temperatuur. Bron: Weggen et al. 2000w

De seizoensfluctuerende vraag wordt geïllustreerd in figuur 4. Hierin is duidelijk te zien dat er een enorme piek plaatsvindt tijdens de winter op het noordelijk halfrond (laatste en eerste kwartaal van elk jaar) in de gasvraag.


Figuur 4. Fluctatie in de gasconsumptie per regio. Bron: IEA 2013fw

Op de lange termijn is de gasconsumptie en productie in Nederland al decennia behoorlijk stabiel, zoals is te zien in figuur 5. De totale Nederlandse aardgasconsumptie schommelt de laatste jaren tussen 40 en 50 miljard m$^3$. De productie ligt rond 80 miljard m$^3$ (CBS 2013hw).


Figuur 5. Aardgasproductie en -gebruik in Nederland. Bron: CBS 2013hw

Bronnen

Weggen et al. 2000w,
CBS 2013hw,
CBS 2013hw, CBS Aardgasbalans; aanbod en verbruik, geraadpleegd 20 november 2013
ECN 2012w, Energietrends 2012, ECN, geraadpleegd 11 november 2013
IEA 2013fw, IEA Statistics, Monthly Gas Survey, With data up to August 2013, Geraadpleegd 20 november 2013
Weggen et al. 2000w, Weggen, K., Pusch, G. and Rischmüller, H. 2000. Oil and Gas. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

Laatste wijziging: 02-03-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.