Aardolieraffinage


Een moderne raffinaderij, zoals die van Shell Pernis, bestaat uit 40 fabrieken die 44.000 liter per minuut aan ruwe olie verwerken. De samenstelling van aardolie per veld verschilt. Om de aanwezige installaties in een raffinaderij optimaal te kunnen benutten is olie met specifieke eigenschappen nodig. In complexe raffinaderijen wordt hiertoe een mengsel (zgn. 'crude-mix') gemaakt van olies die afkomstig kunnen zijn van olievelden van over de hele wereld. Het is daarom niet meer erg van belang in de buurt te zijn van een bepaald olieveld. Hierdoor heeft sinds de jaren vijftig een verschuiving plaats gevonden van de soort locatie waar raffinaderijen zich vestigen: raffinaderijen werden vooral in de buurt van de afzetmarkt, de consumenten geplaatst. Daarvoor zijn drie redenen:
• De hoeveelheid en kwaliteit olie gevonden per land of gebied hoeft niet aan te sluiten op de lokale marktvraag. Een lokale raffinaderij kan daarom moeilijk kostenoptimaal werken.
• Transport van grote hoeveelheden ruwe olie brengt lagere kosten met zich mee dan het transport van de producten, omdat de ruwe olie in z’n geheel omgezet kan worden in eindproducten.
• Lokale politieke belangen pleiten voor een eigen raffinage. Veel landen willen liever niet afhankelijk zijn van het buitenland voor hun (transport)brandstofvoorziening. Het is gemakkelijker strategische olievoorraden aan te houden dan voorraden van alle producten (zie voorgaande punt).

Bij het vinden van een nieuwe locatie voor raffinaderijen speelt tegenwoordig een nieuw aspect mee; de grootte van de olietankers. Deze supertankers hebben diepe en grote aanloophavens nodig. Daarnaast spelen vervuiling en veiligheid ook een belangrijke rol. Zo moeten nieuwe raffinaderijen een flinke afstand van omringende bebouwing gebouwd worden.

Aardolie bestaat uit duizenden verschillende koolwaterstoffen. Elke van deze verbindingen heeft een uniek kookpunt. In een raffinaderij wordt begonnen met een destillatie van de ruwe olie. Hier worden op basis van het kookpunt een aantal fracties gescheiden;
• Gas (C$_4$)
• Nafta (C$_8$)
• Benzine (C$_8$)
• Kerosine (C$_{12}$)
• Gasolie/stookolie (C$_{16}$)
• Residu (C${_16+}$)

Het residu heeft, zoals eerder gesteld, een lage economische waarde. Daardoor wordt een groot deel ervan gekraakt. Hierbij breken de grote koolstofketens onder hoge druk en temperatuur in stukken.

Laatste wijziging: 25-11-2019
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.