Chemische industrie


Net als de term ‘industrie’ is ook ‘chemische industrie’ een verzamelterm, waaronder een scala van groot- en kleinschalige chemische productie-installaties valt. De chemische industrie maakt meestal geen producten voor de consumentenmarkt; zij valt vrijwel geheel onder de noemer procesindustrie. Daartoe behoren zeer grootschalige installaties waar in continue productieprocessen bulkchemicaliën worden gemaakt, maar ook kleinschaliger installaties voor de productie van fijnchemicaliën en speciality chemicals. In de laatstgenoemde takken van de chemische industrie vinden we verhoudingsgewijs veel batch-gewijze productieprocessen, zoals bijvoorbeeld in de verfindustrie en in de productie van ingrediënten voor geneesmiddelen en voedingssupplementen.

Basisproducten chemische industrie

In Nederland worden veel grondstoffen grootschalig in de chemische procesindustrie verwerkt tot basisproducten, die op hun beurt als bouwstenen of als hulpstoffen dienen voor de productie van hoogwaardiger producten.

Voorbeelden van zulke basisproducten zijn:
Chloor
• Methanol (meer weten: Methanolw)
• Etheen (meer weten: Etheenw)
• Propeen (meer weten: Propeenw)
• Fosforzuur
• Zwavelzuur
• Salpeterzuur

Een aantal belangrijke tussenproducten zijn:
• Natriumhydroxide of natronloog is een koppelproduct van chloor. Het vindt op ruime schaal toepassing in de chemische industrie, in de papier- en in de textielindustrie.
• Polyvinylchloride (meer weten: Polyvinylchloridew)
• Polyurethaan (meer weten: Polyurethaanw)
• Polyetheen (meer weten: Polyetheenw)
• Polypropeen (meer weten: Polypropeenw)
• Polyetheentereftalaat (meer weten: Polyetheentereftalaatw)

Laatste wijziging: 19-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.