Drink- en afvalwater


Water is van groot belang voor de mens als bron voor de eigen consumptie, industrie en landbouw. In Nederland zijn (anno 2006) 10 bedrijven verantwoordelijk voor de drinkwaterbereiding en het transport ervan (Vewin 2012w). Zij zijn wettelijk verplicht om te allen tijde voldoende drinkwater te leveren onder voldoende druk en van de vereiste kwaliteit (Ministerie van VROM 2001).

Bestudeer de volgende onderwerpen over drink- en afvalwater:

Historie

drinkwater-historische-ontwikkeling

Waterkringlopen

grote-waterkringloop
drinkwater-keten

Balanshandhaving

drinkwater-balanshandhaving

Huidige ontwikkelingen

In de waterinfrastructuur spelen een aantal ontwikkelingen die in de toekomst een grote rol kunnen spelen in de voorziening van drinkwater. Als eerst zal de bereiding van drinkwater uit zeewater behandeld.

Een andere recente toepassing is die van een warmwater infrastructuur, waarbij industriële restwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van huishoudens, bedrijven en kassen.

De laatste ontwikkelingen zijn die van integraal-waterbeheer. Relevante discussies rondom waterkwaliteit zijn die over grijs-water en hemelwater.

Bronnen

Ministerie van VROM 2001, Ministerie van VROM (2001), Waterleidingwet, Den Haag
Vewin 2012w, Vewin, Drinkwaterstatistiek 2012, de watercyclus van bron tot kraan, opgevraagd 22 oktober 2013

Laatste wijziging: 03-02-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.