Drinkwater: balanshandhaving


De grootste complexiteit in de drinkwatervoorziening is de uitdaging om adequaat te reageren op de fluctuaties van de vraag in de tijd. In de normale fluctuaties in de drinkwatervraag kunnen we globaal drie tijdconstanten onderscheiden:
• Per dag: de vraag naar water is niet de hele dag door constant. Er is een ochtendpiek, die veroorzaakt wordt doordat de meeste mensen zich rond die tijd douchen, koffie zetten etc. In de avond is er opnieuw een piek in verband met koken en afwassen. Zie figuur 1.
• Per week: de vraag kan ook per dag in de week fluctueren. Het drinkwaterconsumptiepatroon verloopt op werkdagen anders dan in het weekeinde (in het laatste geval zijn is de dagelijkse piekvraag meer afgevlakt).
• Per seizoen: in de zomer is de gemiddelde vraag naar drinkwater groter dan in de winter. De seizoenspiek hangt erg samen met de buitentemperatuur. In een droge warme zomer (2003) wordt er veel meer drinkwater gevraagd dan in een koude natte zomer (2007). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de extra watervraag voor het besproeien van de tuin en het beregenen van landbouw- en weidegronden. Zie figuur 2.


Figuur 1. Fluctuatie in waterverbruik gedurende de dag. Bron: TU Delft 2013w

Om de fluctuaties op te vangen wordt gebruik gemaakt van watervoorraden, vroeger vooral in watertorens, tegenwoordig in reinwaterkelders. Op tijden dat het aanbod groter is dan de vraag, 's nachts, dan worden deze voorraden aangevuld. De drinkwaterbedrijven worden ’s nachts niet stil gelegd, aangezien de technisch-economische prestatie van de drinkwaterzuiveringsinstallatie het beste is bij constante productie onder stationaire condities. Overdag wordt van de 's nachts aangelegde voorraden (die natuurlijk ook overdag kunnen worden aangevuld op momenten dat de productie groter is dan de vraag) gebruik gemaakt als de vraag het aanbod overstijgt. Er wordt ongeveer een kwart van het maximale dagverbruik opgeslagen.


Figuur 2. Seizoensfluctuatie in waterverbruik. Bron: TU Delft 2013w

Bronnen

TU Delft 2013w,
TU Delft 2013w, TU Delft, Inleiding Water Management, geraadpleegd 22 oktober 2013

Laatste wijziging: 20-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.