Drinkwatergebruik


In Nederland wordt jaarlijks 1090 miljoen m$^3$ drinkwater afgenomen door de leidingwaterbedrijven (data van Vewin 2012w). 72% hiervan is bestemd voor de consument, de rest voor de zakelijke markt (industrie en landbouwbedrijven). Dit is ook te zien in figuur 1. Het watergebruik is de afgelopen decennia sterk gestegen, maar vlakt de laatste jaren af. Dit komt vooral door een afnemende consumptie van de zakelijke markt, en in mindere mate door een lichte daling van de consumptie door huishoudens, die in 2010 gemiddeld 104,5 m$^3$ was. De prijs voor huishoudens is gemiddeld 1,43 €/m$^3$. Voor de zakelijke markt gelden gemiddeld lagere tarieven (1,05 €/m$^3$).


Figuur 1. Afzet drinkwater in 2010, in miljoen m$^3$ per jaar, Bron: Vewin 2012w
.
In het overzicht in figuur 2 is te zien dat de consument drinkwater voornamelijk gebruikt voor douchen, toilet en het wassen van kleden. De daling in de consumptie van de laatste jaren is vooral het gevolg van efficiëntere wasmachines en het gebruik van watersparende toiletspoelsystemen.


Figuur 2. Gebruik van drinkwater, in liter per persoon per dag voor 2010. Bron: Vewin 2012w
.

Bronnen

Vewin 2012w,
Vewin 2012w, Vewin, Drinkwaterstatistiek 2012, de watercyclus van bron tot kraan, opgevraagd 22 oktober 2013

Laatste wijziging: 20-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.