Drink- en afvalwaterketen: de kleine waterkringloop


Hier wordt behandeld hoe water aan de grote kringloop onttrokken wordt en in de kleine kringloop, oftewel de drink- en afvalwaterketen terechtkomt. Hieronder staat in figuur 1 die kleine waterkringloop schematisch weergegeven. De kringloop bestaat uit twee gekoppelde ketens: de drinkwaterketen en de afvalwaterketen. Elk kennen hun eigen infrastructuur.


Figuur 1. De drink- en afvalwaterketen

De drink- en afvalwaterketen wordt besproken op pagina's per stap:
drinkwater-winning: de drinkwaterketen begint bij de winning van water uit diverse bronnen.
drinkwater-transport-opslag: dit water wordt getransporteerd en opgeslagen.
drinkwater-zuivering: dit water wordt getransporteerd naar een drinkwaterzuiveringsinstallatie waar het gezuiverd wordt tot een kwaliteit die voldoet aan wettelijke eisen.
drinkwater-distributie: via een uitgebreid netwerk wordt drinkwater getransporteerd naar de gebruikers.
drinkwater-gebruik: drinkwater wordt veel en veelvuldig gebruikt.
afvalwater-transport: na gebruik wordt het afvalwater verzameld en via het riool getransporteerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
afvalwater-zuivering: na gebruik wordt het afvalwater in een aantal zuiveringsstappen geschikt gemaakt voor lozing in het oppervlaktewater.

Na de afvalwaterzuivering wordt het water geloosd in het oppervlaktewater. Vanaf dat moment neemt het water weer deel aan de grote waterkringloop, van waaruit het vroeger of later opnieuw in de kleine waterkringloop kan worden “gevangen”.Laatste wijziging: 20-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.