Drinkwatertransport en -opslag


Nadat het water aan de bron is onttrokken, wordt het voor een deel getransporteerd naar een waterzuiveringsinstallatie en voor een deel wordt het opgeslagen in bekkens. Zo zijn er in de Brabantse Biesbosch drie grote spaarbekkens aangelegd waarin Maaswater wordt opgeslagen. De totale opslagcapaciteit van deze bekkens bedraagt 80 miljoen m$^3$, wat goed is voor een overbrugging van een maand zonder dat de drinkwaterproductie in gevaar komt. Behalve het belang van de voorraadfunctie als zodanig, levert de beschikbaarheid van deze spaarbekkens de mogelijkheid het Maaswater selectief in te nemen als de kwaliteit het beste is (dus niet midden in een droge zomer als de Maas weinig water afvoert en de concentraties van verontreinigingen het hoogst zijn, zie voor meer informatie drinkwater-winning-oppervlaktewater). Als er verontreinigingspieken zijn door ongelukken (bijv. met schepen of in bovenstrooms gelegen fabrieken), wordt de inname van Maaswater uiteraard ook tijdelijk gestaakt. Tijdens de opslag van het water in de spaarbekkens wordt het water door natuurlijke processen al vergaand gezuiverd; de gemiddelde verblijftijd in de spaarbekkens is namelijk vijf maanden (Evides 2007w).

Bronnen

Evides 2007w, Evides Waterbedrijf, Waterzuivering, geraadpleegd 12 juli 2007

Laatste wijziging: 03-02-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.