Oevergrondwater


Oevergrondwater is grondwater dat wordt gewonnen in de directe omgeving van oppervlaktewater, meestal een rivier. Een belangrijk voordeel boven directe onttrekking van oppervlaktewater is dat het oeverwater de bodem is gepasseerd. Hierdoor heeft het water een constante temperatuur en is het biologisch betrouwbaarder. Daarnaast zijn alle grove bestandsdelen zoals slib en algen al door de bodem uit het water gefilterd.

Oevergrondwater is in Nederland vanwege de vele rivieren in grote hoeveelheden beschikbaar. Door de grote hoeveelheden water die de rivieren leveren zijn deze bronnen altijd goed gevuld. De winning vindt plaats door middel van het slaan van putten (zie drinkwater-winning-grondwater). Het water heeft een verblijftijd in de grond van tussen de 1-50 jaar.


Laatste wijziging: 18-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.