Stroomwetten


Deze pagina bevat een aantal relevante wetmatigheden rondom stroom.

Wet van Ohm


$$∆U=IR$$
Dat betekent voor lijn $i$:

$$I_i = {{∆U}/R_i}$$
$I$ is de stroomsterkte (Ampère), $∆U$ is het spanningsverlies (Volt), $R$ is de weerstand (Ohm).

Wet van Joule


$$P=UI$$
$P$ is het vermogen (Watt), $U$ is de spanning (Volt), $I$ is de stroomsterkte (Ampère).

Wetten van Kirchhoff


• Kirchhoff’s Stroomsterktewet: het behoud van elektrische stroomsterkte. Deze wet bepaalt dat de som van de stroomsterktes die naar een netwerknode toe gaan gelijk is aan de som van de stroomsterktes die van de node weglopen.
• Kirchoff's Spanningswet: De som van de potentiaalverschillen rondom een gesloten circuit is 0.Laatste wijziging: 28-01-2014
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.