Energievooziening Canada


Groot en energierijk

Canada is ongeveer 10 miljoen km$^2$ groot met slechts een bevolkingsomvang van 33 miljoen mensen. In Canada wordt 566.8 TWh per jaar aan energie geproduceerd, terwijl dit in Nederland in 2013 ongeveer 110 TWh was. Met een bevolkingsomvang 2 keer zo groot dan Nederland produceert Canada dus ongeveer 5 keer zoveel energie als Nederland (Wikipedia 2015aw). De meest energie-intensieve sector in Canada is de industriële sector (37%, grootgebruikers van elektriciteit zijn de papierindustrie en mijnindustrie (IEA 2012w)), en daarna is transport (30%) ook een grote energieverbruiker, zij verbruikt ongeveer de helft van de olie (Natural Resources Canada 2015w).

Canada als wereldenergiespeler

Canada produceert zo’n 6% van de totale energieproductie wereldwijd en heeft zich als supermacht op het gebied van energie neergezet. Canada heeft enorme hoeveelheden gas, kool en olievoorraden in de grond en is nummer drie op de wereldranglijst van gasproducent en zevende als olieproducent. Ook is Canada werelds grootste leverancier van uranium (33%). Canada produceert ook veel Hydro-elektriciteit (13% van de wereldproductie (RVO 2015aw)), maar investeert ook veel in schone energie-technologieën zoals zonne- en windenergie, CO$_2$ afvang en opslag (CCS) en biobrandstoffen.

Aardolie

Canada heeft een enorme hoeveelheid olievoorraad. De bewezen olievoorraad werd geschat op 180 miljard vaten in 2011. Deze olie ligt opgeslagen in zgn. olie-zand. Canada produceert 1,2 miljoen vaten per jaar. Ter vergelijking heeft het Midden-Oosten een bewezen voorraad van 800 miljard vaten en produceert ongeveer 3 keer zoveel aardolie. Canada exporteert 70% van de geproduceerde olievaten waarvan 99% naar de VS. Ondanks dat Canada veel olie produceert, wordt er ook veel olie geïmporteerd. Dit is opvallend aangezien er genoeg wordt geproduceerd om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Een verklaring hiervoor is dat winplekken op zo'n grote afstand liggen van bewoonde delen in Canada dat het goedkoper is deze olie te vervoeren naar andere plekken van de wereld dan naar het binnenland (Wikipedia 2015bw).

Aardgas

Canada heeft eveneens een enorme hoeveelheid gas. Schaliegas niet mee gerekend heeft Canada een bewezen voorraad van 1650 miljard m$^3$ en ze produceert 520 miljoen m$^3$ gas per dag. Een deel van dit gas wordt gebruikt voor eigen elektriciteitsopwekking, maar zo’n 60% wordt naar de VS geëxporteerd (Wikipedia 2015cw).

Energie en economie

De belangrijkste bedrijven actief in de Canadese energiesector zijn Hydro-Québec, Hydro One, BC Hydro en Fortis Inc (Wikipedia 2015dw). Dit zijn allen bedrijven in de duurzame energiesector. Het aantal banen in de duurzame energiesector groeit gestaag. De werkgelegenheid tussen 2009 en 2013 is met 37% toegenomen en de Canadese duurzame energiesector verschaft inmiddels bijna 24 duizend banen (Sublime News 2015w). De energiesector als geheel zorgt voor 360.000 banen en het BBP bestaat voor ongeveer 7% uit activiteiten in de energiesector (IEA 2009w).

Bronnen

IEA 2009w, IEA (2009), Energy Policies of IEA countries - Canada, geraadpleegd 1 maart 2015
IEA 2012w, IEA (2012), Sankey Diagram van Canada. geraadpleegd 1 maart 2015
Natural Resources Canada 2015w, Natural Resources Canada (2015), Energy Efficiency Trends in Canada, 1990 to 2008, Chapter 5: Industrial Sector, Overview — Industrial energy use and GHG emissions, geraadpleegd 1 maart 2015
RVO 2015aw, RVO (2015), IA-netwerk Canada: duurzaamheid en energie, geraadpleegd 1 maart 2015
Sublime News 2015w, Sublime News (2015), Flinke groei werkgelegenheid in duurzame energiesector in Canada, geraadpleegd 1 maart 2015
Wikipedia 2015aw, Wikipedia - Canada, geraadpleegd op 1 maart 2015
Wikipedia 2015bw, Wikipedia - Petroleum production in Canada, geraadpleegd 1 maart 2015
Wikipedia 2015cw, Wikipedia - Natural gas in Canada, geraadpleegd 1 maart 2015
Wikipedia 2015dw, Wikipedia - List of Canadian Electric Utilities, geraadpleegd 1 maart 2015

Laatste wijziging: 27-02-2018
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.