Energievoorziening van Japan


Energiebronnen

In 2010 werd ongeveer 13% van de totale Japanse energieconsumptie opgewekt uit nucleaire energie. Echter werd in 2011 de kernreactor in Fukushima getroffen door een zeer zware aardbeving en opvolgende tsunami. De Japanse overheid heeft naar aanleiding van de ramp besloten alle kerncentrales te sluiten. Hierdoor is het huidig aandeel van nucleaire energie gedaald tot zo goed als nihil (EIA 2007w).

Van de energie die in Japan wordt geconsumeerd, is 92% afkomstig uit fossiele brandstoffen (en 42% van het totaal is afkomstig uit aardolie). Behalve twee kleine olievelden in het Noordelijke Honshu en Hokkaido, heeft Japan bijna geen natuurlijke grondstoffen. Bijna alle bronnen van energie worden dus geïmporteerd. Dit is dan ook te zien in de drie grootste importproducten: petroleum en andere vloeistoffen, aardgas en kolen. Olie komt voornamelijk uit het Midden-Oosten; aardgas komt voornamelijk uit Azië en Australië komt.

Energiegebruik

Het gebruik van energie is het relatief evenwichtig verdeeld over de industrie, huishoudens en transport. Ongeveer 39% gaat naar de industriesector, kort daarop volgen de huishoudens en de agrarische sector met samen ongeveer 38%. Tot slot heeft de transportsector nog een groot aandeel in het gebruik met 23% (Trends in global energy efficiency 2011w).

Efficiëntie en CO2

Opvallend is de relatief lage energie-intensiteit van de activiteiten in Japan. Als je dat uitgedrukt in de energiekosten per eenheid BNP dan zijn die in Japan dus relatief laag. Meestal zie je dit terug in landen waar fossiele brandstoffen in overvloed aanwezig zijn en daarom erg goedkoop kunnen worden gebruikt. De energiekosten van Japan zijn echter vanwege de enorm hoge import, erg hoog per hoeveelheid energie geïmporteerd. De lage energie-intensiteit betekent voor Japan dus dat zij relatief efficiënt omgaan met de inzet van energie. De geavanceerde technologie die het land bezit heeft daar een doorslaggevende rol in (Okajima & Okajima 2013). En in tegenstelling tot Europa concentreert Japan zich, tot zover, minder op duurzame energiebronnen om CO2-emissie te reduceren maar, voornamelijk op het terugdringen van het energiegebruik en de energie intensiteit. Zeker omdat de CO2 emissions sinds het terugdringen van kernenergie zijn gestegen.

Bronnen

EIA 2007w, EIA. (2017, February 2). U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics and Analysis. Retrieved February 28, 2017
Okajima & Okajima 2013, Okajima, S., & Okajima, H. (2013). Analysis of energy intensity in Japan. Energy Policy, 61, 574-586. doi:10.1016/j.enpol.2013.05.117
Trends in global energy efficiency 2011w, Country reports Japan, by Enerdata and the Economist Intelligence Unit

Laatste wijziging: 24-01-2018
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.