Energievoorziening van Qatar

Hoewel Qatar maar een klein land is met een populatie van 2,3 miljoen mensen is het een bekende speler in de energiesector. Dit wordt verklaard door de enorme aardgas- en oliereserves – respectievelijk 25,4 biljoen kubieke meter in 2011 (14% van de bekende wereldvoorraad) (Kukemelk 2011w) en 25 miljard vaten in 2015 (EIA 2015w). Qatar heeft sinds januari 2015 de derde-grootste aardgasreserves van de wereld (Kukemelk 2011w.

Een enorm deel van de productie wordt geexporteerd; in 2014 ontving het land 86 miljard US dollar alleen al door het exporten van aardgas (Almeida 2015w). Sinds 2006 staat Qatar bekend als ’s werelds grootste exporteur van LNG (vloeibaar aardgas). Daarvan werd in 2014 72% naar Azië verscheept en 23% naar Europa (EIA 2015w). Azië blijkt dus Qatar’s grootste klant, met als belangrijkste afnemers Japan, Zuid-Korea, India, China en Singapore (OEC 2016w). Verder meldt het OPEC Annual Statistical Bulletin dat Qatar in 2015 bijna 600.000 vaten ruwe olie per dag exporteert. Hierdoor verdiende het land in 2014 maar liefst 38 miljard US dollar (OPEC 2016w). Voor de economie blijkt de export van olie en aardgas ook cruciaal: 56% van Qatar’s BNP is hieruit afkomstig (Salacanin 2015w), en het land staat bekend als een van de landen met het hoogste BBP per hoofd van de bevolking (OPEC 2016w).

In Qatar zelf is de consumptie - 671 PJ - maar een beperkt deel van de productie (3000 PJ aan olie en 6000 PJ aan aardgas, IEA 2013ew). Desalniettemin groeit consumptie gestaag: tussen 2010 en 2013 steeg consumptie met 46% door toenemend elektriciteit- en water-gebruik (EIA 2015w). In vergelijking met andere landen in het Midden-Oosten consumeert Qatar relatief weinig; 21 TWh in 2014, vergeleken met 200 TWh in Iran (IndexMundi 2014w), zij het dat Qatar veel kleiner is. Verder lijkt Qatar zich geen zorgen te hoeven maken over de voorraad aardgas en -olie; de R/P ratio van het land ligt nog boven de 100 jaar (WEC 2004w).

Qatar’s aardgas-opwerking is zo opgezet dat meerdere partijen betrokken zijn. In deze samenwerking-projecten wordt vaak geinvesteerd door IOCs (International Oil Companies). Zo zijn ExxonMobil, Shell en Total actief in Qatar. Qatargas en RasGas de grootste eigenaars van Qatar’s LNG-ondernemingen. Qatar Petroleum (QP), een nationaal bedrijf verantwoordelijk voor alle olie- en gas-industrie in Qatar, bezit 65% van deze LNG-ondernemingen (EIA 2015w).

Qatar investeert mogelijk in kernenergie (De Ingenieur 2014w), om de groeiende economie en de daarmee gepaard gaande stijgende elektriciteitsvraag te kunnen blijven voldoen. De opwekkingscapaciteit zou moeten groeien van 8,6 gigawatt in 2015 naar 13 gigawatt in 2018 (EIA 2015w). Verder plant Qatar 1800 MW aan zonnepanelen, wat zou lijden tot een aandeel van 16% duurzame energie, iets dat in 2012 nog 0% was (Groene Courant 2012w).

Bronnen

Kukemelk 2011w,
OPEC 2016w,
EIA 2015w,
Almeida 2015w, Iris Almeida, Iran is no Qatar, even with world’s second-biggest gas reserves, October 20, 2015, geraadpleegd 23 februari 2016
De Ingenieur 2014w, De Ingenieur, Nucleair landschap verandert ingrijpend, 23 Maart 2014, geraadpleegd 23 februari 2016
EIA 2015w, U.S. Energy Information Administration, Qatar: International energy data and analysis, October 20, 2015, geraadpleegd 23 februari 2016
Groene Courant 2012w, Groene Courant, Qatar investeert tot 15 miljard in zonne-energie, 3 December 2012, geraadpleegd 23 februari 2016
IEA 2013ew, International Energy Agency, Qatar – balance, 2013, geraadpleegd 23 februari 2016
IndexMundi 2014w, IndexMundi, Consumptie elektriciteit, 2014, geraadpleegd 23 februari 2016
Kukemelk 2011w, Joel Kukemelk, Qatar – the biggest exporter of liquid gas in the world, LHV Persian Gulf Fund, geraadpleegd 23 februari 2016
OEC 2016w, OEC, Qatar, geraadpleegd 23 februari 2016
OPEC 2016w, OPEC. Qatar facts and figures, geraadpleegd 23 februari 2016
Salacanin 2015w, Stasa Salacanin, Oil and Gas reserves: how long will they last? Feb 1, 2015, geraadpleegd 23 februari 2016
WEC 2004w, World Energy Council. 2004 Survey of Energy Resources. 2004. Elsevier Ltd. Oxford. p147, geraadpleegd 23 februari 2016

Laatste wijziging: 07-02-2017
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.