Hemelwater


In gebieden waar niet altijd schoon leidingwater voorhanden is of waar er geen aansluiting is op het netwerk is het opvangen van regenwater voor gebruik in huis gebruikelijk (RIVM 2005w). In Nederland is er overal genoeg leidingwater beschikbaar, maar wordt het opvangen van hemelwater gezien als een stap naar een duurzamere watervoorziening. Hemelwater wordt opgevangen in speciale tanks of regentonnen en kan gebruikt worden voor o.a. toiletspoeling en tuinbesproeiing. Het gebruik van hemelwater is duurzaam omdat er geen uitgebreide infrastructuur aan te pas komt die veel energie vraagt en verdroging wordt tegengegaan. Daarnaast bespaart de consument daarmee direct op zijn waterrekening. Naast deze voordelen van het gebruik van hemelwater kleven er een aantal nadelen aan het
gebruik:
• Regenwater is aanvankelijk onbesmet, maar bij afstromen langs oppervlakken en tijdens opslag in reservoirs kan besmetting optreden met micro-organismen die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken. (RIVM 2005w).
• Dieren kunnen het water besmetten indien ze toegang tot het reservoir hebben. Bij de locaties die het RIVM in 2005 onderzocht was dit niet het geval (RIVM 2005w).

Het stilstaande water in het reservoir vormt een leefomgeving waarin bacteriën zich graag nestelen. Bacteriën als legionella, salmonella en E. coli of virussen en parasieten kunnen zo een gevaar voor de gezondheid opleveren. Onderzoek naar deze systemen heeft uitgewezen dat de verontreinigen vaak boven de norm van het drinkwaterbesluit lagen en daardoor risico’s met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Het ministerie van VROM heeft daarom uitgebreide meetprogramma’s voorgeschreven aan de eigenaren, waaruit is gebleken dat er bij 36% sprake was van gezondheidsrisico’s. Het gebruik van regenwater voor toiletspoeling is daarom niet meer toegestaan. Grootschalige toepassing van hemelwater dat decentraal opgevangen wordt voor gebruik in het huishouden, ligt daardoor nog in de toekomst. Zuivering is nodig om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. We zijn daarbij weer terug bij het hierboven beschreven probleem van de grijswaterinfrastructuur.

Bronnen

RIVM 2005w,
RIVM 2005w, RIVM rapport 703719009/2005, F.M. Schets, H.H.J.L. van den Berg, W.J. Lodder, A.E. Docters van Leeuwen, S. in ’t Veld, A.M. de Roda HusmanDe microbiologische kwaliteit van hemelwater toegepast voor toiletspoeling, schoonmaken en tuinsproeien. Inventariserend onderzoek 2005

Laatste wijziging: 26-11-2013
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.