Industrie, economie en export


Afgemeten aan de bijdrage van de industrie aan het BBP, het Bruto Binnenlands Product, is de industrie één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie. Wat opvalt in onderstaande figuur is hoe groot het aandeel van de export is in de waarde die de industrie in Nederland bijdraagt aan het BBP. Daaraan kun je zien dat een groot deel van de productie van de Nederlandse industrie bestemd is voor de export.


Opbouw bijdrage aan bbp door bedrijfstakken in 2009. Bron: CBS, CPB 2012w

Een recente onderzoeksnotitie van ING International Trade Research, december 2012, laat zien dat Nederland in een aantal industriesectoren tot de wereldwijde top tien van exportlanden behoort. Dat geldt onder meer voor de chemie (6e plaats), voor voedsel en voedingsmiddelen (2e plaats) en ook voor genotmiddelen: dranken en tabak (2e plaats).

Meer weten: ING - Nederland over vijf jaar nog steeds in top van wereldhandelw

Zie ook: systemen-industrie

Bronnen

CBS, CPB 2012w, CBS, CPB, Export draagt 29 procent bij aan Nederlandse economie, geraadpleegd 31 januari 2014

Laatste wijziging: 19-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.