Watergebruik in de industrie


Verreweg het meeste watergebruik in de industrie betreft koelwater, dat naar schatting voor 80 à 90% van het industriële watergebruik verantwoordelijk is. Het grote aandeel oppervlaktewater in het industriële watergebruik wordt daarmee verklaard. In onderstaande grafiek vind je voor 2011 het aandeel oppervlakte-, grond- en leidingwater in het industriële watergebruik in Nederland.


Waterwinning en -verbruik door de industrie. Bron: CBS, PBL, Wageningen UR 2014w

Als we naar meer in detail gaan kijken naar welke takken van industrie grondwater winnen en gebruiken, dan blijkt de voedingsmiddelenindustrie daarin het grootste aandeel te hebben, bijna de helft:


Winning en verbruik van grondwater door de industrie. Bron: CBS, PBL, Wageningen UR 2014w

Het spreekt vanzelf dat de voedingsmiddelenindustrie veel water gebruikt. Omdat het eindproduct vaak veel water bevat (denk alleen al aan frisdranken en bier), moet het water van hoge kwaliteit zijn. De totale grondwaterwinning door de industrie in 2011 bedroeg 141 miljoen m$^3$. Ter vergelijking: in 1976 werd er nog 433 miljoen m$^3$ grondwater ontrokken door de industrie.
Voor drinkwaterbereiding werd er in 2011 737 miljoen m$^3$ grondwater onttrokken door de drinkwaterbedrijven. Het leidingwaterproduct van de drinkwaterbedrijven wordt niet alleen aan huishoudens geleverd, maar voor een deel ook aan de industrie. In 2011 leverden de drinkwaterbedrijven in totaal 1083 miljoen m$^3$ drinkwater, waarvan 782 Mm$^3$ aan huishoudens en 299 Mm$^3$ aan de zakelijke markt (de resterende 2 Mm$^3$ werden geleverd aan het buitenland).


Winning en verbruik van leidingwater door de industrie. Bron: CBS, PBL, Wageningen UR 2014w

Ook in het industriële gebruik van leidingwater heeft de voedingsmiddelenindustrie een verhoudingsgewijs groot aandeel , samen met de chemische industrie. Het totale leidingwatergebruik door de industrie in 2011 bedroeg 143 miljoen m$^3$, ongeveer evenveel als de industriële grondwaterwinning.

Van het industriële gebruik van oppervlaktewater (voor het merendeel als koelwater) neemt de chemische industrie 62% voor zijn rekening:


Winning en verbruik van oppervlaktewater door de industrie. Bron: CBS, PBL, Wageningen UR 2014w

Lees hier verder: Compendium voor de Leefomgeving over Waterwinning en -verbruik van de industriewBronnen

CBS, PBL, Wageningen UR 2014w,
CBS, PBL, Wageningen UR 2014w, CBS, PLB, WUR, Waterwinning en watergebruik door de industrie, 1976-2011 (indicator 0018, versie 10, 28 januari 2014). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen

Laatste wijziging: 20-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.