Industriële processen


Industrie is een containerbegrip. Het staat voor een enorm gevarieerde verzameling van bedrijvigheid. Het gemeenschappelijke kenmerk daarvan is dat er materiële producten gemaakt worden uit grondstoffen of halffabrikaten.


De Calvéfabriek in Delft. Bron: Bouwmeester 2013w

Verwarrend is dat er in het Engels ook wel gesproken wordt over bijv. de service industry. In het Nederlands gebruiken we liever de term dienstensector en reserveren we de term industrie voor die onderdelen van de economie waar materiële producten worden gemaakt. In Nederland en in andere economisch ver ontwikkelde landen gebeurt dit in fabrieken met vergaand geautomatiseerde en gemechaniseerde, grootschalige productieprocessen. Daarin onderscheiden industriële productieprocessen zich van ambachtelijke productieprocessen, die kleinschalig zijn ingericht en waarbij veel menskracht wordt ingezet voor de productie.

Indelingen van de industrie

Omdat industrie zo’n breed containerbegrip is, kom je in het algemeen spraakgebruik allerlei indelingen tegen, bijvoorbeeld:
• Zware industrie / lichte industrie
• Kapitaalgoederenindustrie / consumptiegoederenindustrie
Procesindustrie / maakindustrie

Op hun beurt kunnen die categorieën nog verder worden opgedeeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert een zogenaamde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) voor alle economische activiteiten. Ook de industrie is gecodeerd in de SBI.

Meer weten: Industriew, Zware_industriew, Lichte_industriew, Procesindustriew


Overzicht

Dit college bespreken we aan de hand van de volgende pagina's:

De historie van de industrie

De industriële revolutie in Engeland, België en Nederland
De historie van DSM
De historie van AkzoNobel
Mijnbouwschade

Overzicht van de industrie

industriele-processen-overzicht-cbs
chemische-industrie
procesindustrie
industrie-export
industrie-watergebruik
afvalverwerking

Takken van de industrie in detail

Agro:
agro-voeding-genotmiddelenindustrie
kunstmest-fosfaten

Metalen:
aluminium
ijzer

Andere ketens en stoffen
aardolie-keten
cement-beton
chloor

Stenen en zouten
kalksteen
En lees verder over
steenzoutw
bodemdaling door zoutwinningw
vuursteenw
klei en leemw
grindw
grindwinning op de Noordzeew
zandw
zandwinning op zeew

Nieuwe ontwikkelingen

industrie-ontwikkelingen

Bronnen

Bouwmeester 2013w, Jeannebouwmeester.nl, geraadpleegd 15 november 2013

Laatste wijziging: 03-02-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.