Procesindustrie in Nederland


Het ontstaan van en het karakter van de procesindustrie in Nederland hebben veel te maken met de grondstoffen in de Nederlandse bodem, de grondstoffen van de agrarische sector en de geografische ligging van Nederland.

Bodemschatten

De grondstoffen die in de Nederlandse ondergrond aanwezig zijn:
• Steenzout: basis voor de productie van chloor en natronloog
Aardgas: energiedrager (grondstof voor de elektriciteitsproductie) en grondstof voor de productie van waterstof, methanol, ammoniak en ureum
Steenkool: de laatste Nederlandse kolenmijnen werd medio 1970’-er jaren gesloten. Steenkool was lang in gebruik als energiedrager (kolenkachels voor ruimteverwarming en koken) en is nog steeds een belangrijke grondstof voor elektriciteitsproductie (nu uit geïmporteerde kolen). Uit de Zuid-Limburgse steenkoolwinning is DSM ontstaan.

Agrarische sector

De grondstoffen die door de agrarische sector worden voortgebracht:
• Melk: basis voor de zuivelindustrie
• Suikerbiet: basis voor de productie van suiker, zoetwaren en ethanol
• Aardappelen: basis voor aardappelzetmeelindustrie
• Tarwe en andere granen
• Oliehoudende gewassen: basis voor onder meer detergenten (wasmiddelen en zeep)
• Hout en andere vezelgrondstoffen: basis voor meubel-, textiel- en papierindustrie

Geografische ligging

De geografische ligging van Nederland: gunstig voor bulkaanvoer van grondstoffen en energiedragers en voor export van producten naar het Europese achterland:
• Steenkool: grondstof voor elektriciteitsproductie en de productie van cokes (bijv. voor de hoogovens)
• Aardgas: grondstof voor elektriciteit en voor de chemische industrie: waterstof, methanol, ammoniak en ureum
• Aardolie: grondstof voor elektriciteit, transportbrandstoffen (benzine, diesel, kerosine) en petrochemische industrie
• Palmolie en andere plantaardige oliën
• Anorganische grondstoffen: grondstoffen voor chemische industrie (bijv. kunstmestindustrie) en metaalindustrie (bijv. hoogovens en aluminiumindustrie)
• Agrobulk (o.m. soja): grondstof voor voedingsmiddelenindustrie, inclusief veevoederindustrie.

Laatste wijziging: 02-12-2015
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.