Overzicht van industriële systemen


Industriële systemen zijn in te delen in de typen activiteiten en/of producten, waar dat bij energiesystemen lastiger is. Een belangrijke indeling is die van het CBS: het CBS verzamelt een scala van gegevens, waarin de bedrijven zijn gegroepeerd volgens die indeling. Ook zijn er verschillende aggregatieniveaus (wat je het best kunt zien aan de hand van de sectorcodes). Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste industriële sectoren in Nederland, volgens de indeling die het CBS gebruikt (CBS 2013aw):

• Voedings-, genotmiddelenindustrie
• Textiel-, kleding-, lederindustrie
• Houtindustrie
• Papier- en grafische industrie
• Raffinaderijen en chemie
• Bouwmaterialenindustrie
• Basismetaal, metaalprod.-industrie
• Elektrische en elektronische industrie
• Machine-industrie
• Transportmiddelenindustrie
• Meubelindustrie
• Overige industrie

Om een indruk te krijgen van de relevantie van deze sectoren voor de Nederlandse economie, zie figuren 1 en 2:


Figuur 1. Netto omzet van de Nederlandse industrie. Data: CBS 2013aw


Figuur 2. Banen in de Nederlandse industrie. Data: CBS 2013aw

De belangrijkste groep, zoals het CSB het hanteert, voor de Nederlandse industrie is Raffinaderijen en chemie, welke in 2011 113 miljard euro aan netto-omzet genoot (CBS 2013aw).
Binnen deze categorie, hanteert het CBS de volgende indeling (CBS 2013bw):

Raffinaderijen en chemie
• Aardolie-industrie (waaronder raffinaderijen)
• Overige anorganische basischemie
• Overige organische basischemie, waaronder de petrochemische industrie
• Kunstmestindustrie
• Kunststofindustrie
• Verf-, vernis- en drukinktindustrie
• Overige chemische productenindustrie
• Synthetische vezelindustrie
• Farmaceutische industrie
• Rubber- en kunststofproductindustrie

Ook daarvan staat hieronder in figuren 3 en 4 een overzicht van hun relevantie voor de Nederlandse economie. Opvallend is de omzet die de aardolie-industrie en de organische basischemie (waar ook de petrochemische industrie onder valt) genereren. De enorme omzet die de economisch belangrijkste sectoren vormen, uit zich meestal niet in het aantal banen: het zijn sectoren waar relatief weinig arbeid nodig voor is. Dat is ook de reden dat die in Nederland het zo goed doen: arbeid is hier relatief duur.


Figuur 3. Netto omzet van de Nederlandse raffinaderijen en chemie. Data: CBS 2013bw


Figuur 4. Banen in de Nederlandse raffinaderijen en chemie. Data: CBS 2013bw

Bronnen

CBS 2013aw,
CBS 2013bw,
CBS 2013bw,
CBS 2013aw,
CBS 2013aw, CBS, Overzicht van de hoofdsectoren van de industrie, geraadpleegd 11 november 2015, data van 2013.
CBS 2013bw, CBS, Overzicht van de deelsectoren van raffinaderijen en chemie, geraadpleegd 21 oktober 2013, data van 2011.

Laatste wijziging: 27-01-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.