Werkcollege energie- en industrieketens


Voorbereiding

Bekijk de pagina werkcollege-voorbereiding-algemeen voor de regels rondom de voorbereiding van werkcolleges.

Bestudeer de volgende pagina's:
systemen-energie
aardolie-keten

Maak een zo volledig mogelijk ketendiagram waarin de energiestromen van personenvervoer met een 'pluggable hybrid' tot uitdrukking komen.

Opdracht deel 1

Schets de volgende ketens en schat de energie-efficiëntie:
• Met aardgas uit Slochteren water te koken met een ketel.
• Met aardgas uit Slochteren middels een aardgascentrale water te koken met een elektrische waterkoker.
• Met aardgas uit de Pacific water te koken met een ketel.
• Met kolen uit Zuid-Amerika middels een kolencentrale water te koken met een elektrische waterkoker.

Aanpak

• Schets de ketens. Bestudeer en zoek informatie om de ketens te kunnen schetsen. Denk na welke delen van de ketens overlappen, welke delen uniek zijn.
• Schat rendementen af per stap. Maak eerst een ruwe inschatting.
• Schat de ketenrendementen op basis van de rendementen per stap.
• Zoek gegevens en kentallen en maak berekeningen om de eerste afschatting te verbeteren. Houd je bronnen bij en vermeld die. Wat betekenen de verbeterde schattingen voor het ketenrendement?
• Interpreteer je resultaat. Had je dit verwacht? Hoe zeker ben je van je resultaat? In hoeverre zijn de uitkomsten van de 4 ketens vergelijkbaar?

Tips

• Schat de efficiëntie van een aardgascentrale, een kolencentrale, een ketel en een waterkoker. Kan je ook wat meten en berekenen?
• Schat het energieverlies van stroomtransport.
• Bepaal het energiegebruik bij aardgastransport met transportpijpleiding.
• Neem aan dat aardgas uit de Pacific als LNG wordt verscheept naar Rotterdam en schat het energieverlies bij een liquefaction cyclus en een regasification cyclues in een LNG keten.
• Maak en gebruik berekeningen zoals deze excel filew om de efficiency van stappen, in dit geval de waterkoker, te schatten.

Opdracht deel 2


Na het berekenen van de efficiëntie is het van belang om ook de robuustheid je uitkomst te bepalen. Daartoe kijken we naar een aantal aanpassingen in het systeem en de gevolgen voor de ketenefficiëntie.

Voor de volgende aanpassingen in de systemen: 1) Wat is het effect van de volgende aanpassingen op de keten? Kun je dit zichtbaar maken in de ketendiagrammen? 2) Wat is de verwachte invloed op de ketenefficiëntie daarvan? Gaat die omhoog, omlaag, en hoeveel?

• Van een gemengd naar een gescheiden rioleringssysteem
• Bij een tijdelijke sluiting van Slochteren (als gevolg van aardbevingen)
• Wanneer de huidige AWZI wordt vervangen door een state-of-the-art AWZI
• Overgaan naar AVI voor groene stroom voorziening
• Overstappen op grijs water
• 10 % groen gas bijmengen

Resultaat

De uitwerking staat hier: werkcollege-ketens-uitwerking

Laatste wijziging: 27-03-2019
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.