Werkcollege kritieke materialen en energie-opslag


Voorbereiding

Bekijk de pagina werkcollege-voorbereiding-algemeen voor de regels rondom de voorbereiding van werkcolleges.

Lees dit artikel van de NOSw. En bestudeer de pagina’s over energie-opslag en batterijen en kritieke materialen.

1. Maak een schatting van het aantal huishoudens die kunnen worden voorzien met alle energie die volgens het artikel niet gebruikt zou kunnen worden?
2. Zou PHS en/of CAES geschikt kunnen zijn om stroomoverschot op te slaan? Gebruik de gegevens uit het dictaat om dit te onderbouwen: waarom wel of niet? (Hint: als je niet weet hoe te starten: zou je het Groningen gasveld kunnen gebruiken voor CAES als het leeg zou zijn?)
3. Welke andere oplossingen (naast PHS/CAES) kun je bedenken die mogelijk dit probleem oplossen? Waarom wel/waarom niet? Ontstaan daar nieuwe problemen bij?Opdracht

Deel 1

Vergelijk en bespreek de voorbereidingsvragen in tweetallen:
1. Bekijk en vergelijk de feedback die je hebt gekregen.
2. Vergelijk en bespreek elkaars uitwerkingen: zie je verschillen? Zijn er tegenstrijdigheden? Waar komt dat door?
3. Maak een lijst van dingen die je vooraf niet wist. Waren er verrassingen? Komen er nieuwe vragen bij je op?
4. Maak een overzichtje van aspecten die je lastig vindt aan deze voorbereiding. Zie jij als uitdaging bijvoorbeeld het uitzoeken, het rekenen, het interpreteren en/of het systeemdenken?

We bespreken dit klassikaal.


Deel 2

Uit de voorbereidingsvragen blijkt dat opslag een zeer belangrijke plaats kan innemen in het energiesysteem. Deze opslag wordt niet alleen gebruikt voor opslag op zulke grote schaal maar bijvoorbeeld ook in je mobiele telefoon, laptop en elektrische auto’s.
Lees deze paginaw over het gebruik van Lithium en de huidige reserves. Werk in tweetallen of alleen.

1. Bereken de huidige R/P ratio van lithium. Interpreteer je resultaat. Wat zegt je dit? Hoe verhoudt je dit met R/P ratio van de verschillende energiebronnen zoals steenkool, uranium, aardgas, aardolie?
2. Onderbouw kwantitatief de schatting van in dictaat dat er nog 300 miljoen Tesla’s gemaakt zouden kunnen worden met de huidige bekende reserves. Welk deel van de personenvoertuigen wereldwijd kan worden vervangen door elektrische auto’s op basis van de huidige lithium voorraad. Zie ook batterijen voor meer gegevens.
3. Wat gebeurt er als al deze auto’s na 10 jaar een nieuwe batterij nodig hebben met je schatting?
4. Lithium staat niet op de lijst met kritieke materialen uit 2010. Bekijk de figuur en beredeneer waarom je denkt dat het niet als kritiek wordt aangemerkt. Verwacht je dat dit gaat veranderen?
5. We gaan nu kritisch kijken naar nieuwsitems over dit onderwerp. Zoek online naar een aantal nieuwsitems die gaan over elektrische auto's en/of batterijen. Bestudeer (en bespreek) deze artikelen aan de hand van de volgende vragen:
• Worden er kentallen gebruikt die je hierboven of in kentallen-overzicht tegenkomt?
• Kun je aannames ontdekken achter de boodschap van deze artikelen? Wat vindt je van die aannames? Sterk of zwak?
• Kun je laten zien of de artikelen feitelijk kloppen met de gegevens zoals we ze tot nu toe hebben verzameld?
• Zien je terugkerende aspecten artikelen die heel scherp of minder scherp vindt gaan?

Bespreek je bevindingen met een ander groepje.


Laatste wijziging: 20-02-2019
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.