Werkcollege toekomstige energie- en industriesystemen


Voorbereiding

Bekijk de pagina werkcollege-voorbereiding-algemeen voor de regels rondom de voorbereiding van werkcolleges.

Bestudeer de volgende pagina's:
elektrische-autos
smart-grid
groen-gas
elektriciteit-conversie

• Denk na over de stelling: "Elektrisch vervoer staat de energietransitie in de weg."
• Maak een lijst van voor- en tegenargumenten, ten minste 5 argumenten vòòr en 5 argumenten tegen deze stelling. Formuleer een argument zo precies mogelijk, maar probeer ook overtuigend te zijn.
• Zoek bronnen om je argumenten te onderbouwen. Kun je de argumenten kwantificeren?
• Denk ook hierover na: welke voor- en tegenargumenten zijn aan elkaar gerelateerd?

Opdracht

We bereiden ons verder voor op en voeren debatten over de stelling: Elektrisch vervoer staat de energietransitie in de weg."

Deel 1: Analyse en voorbereiding (10.45-11.00)

• We delen ons op in 3 groepen.
• Elke groep bereid het debat voor op basis van de voorbereidingen.
• Binnen de groepen worden de taken over de argumenten verdeeld.

Deel 2: Eerste debat 11:00-11:30

• We voeren een gestructureerd en strak debat over dit onderwerp. De debatten volgen dit gereguleerde tijdsschemaw:
• Opening statements (2x 1.5 min.)
• Break (3 min.)
• Rebuttals (2x 2 min.)
• Break (3 min.)
• Closing statements (2x 2 min.)
• Jury deliberation time (3 min.)
• Verdict (2 min.)

De jury verdeelt onderling de taken en let per team op:
• Inhoud: kwaliteit van de argumenten/argumentatie, geen belangrijke argumenten vergeten?
• Respons: worden ingegaan op alle argumenten van de andere partij?
• Stijl: worden de argumenten helder gebracht? Is het overtuigend?

De verdeling is als volgt:
• VOOR: groep 1
• TEGEN: groep 2
• JURY: Groep 3

Deel 3: Analyse en voorbereidingen 11:45-12:00

We analyseren de resultaten van het eerste debat.

Deel 4: Tweede debat 12:00-12:30

We voeren een tweede debat, waar we sprekers en jury als volgt rouleren:

De verdeling is als volgt:
• VOOR: groep 3
• TEGEN winnaar ronde 1
• JURY: verliezer ronde 1

De timing van het debat kan eenvoudig hiermeew worden gehandhaafd.

Laatste wijziging: 10-04-2019
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.