Aardgastransport en distributie


Een cruciale functie van onze aardgasinfrastructuur is aardgastransport.

Elementen in het Nederlandse transportnetwerk

De volgende stations en apparaten representeren de meest vitale delen van het Nederlandse aardgastransportnetwerk (zie figuur 1):

Leidingen

• Gescheiden leidingen voor H-gas, G-gas en stikstof (resp. geel, donkergrijs, lichtgrijs)

In- en uitvoer

• Voedingsstations (grijze cirkels): Entree van het aardgas in het netwerk.
• Exportstations (cirkel met grijze driehoek): Doorlaatstation vanuit en naar buitenland.
• Opslag van LNG (Liquefied Natural Gas, cirkel met L).
• Ondergrondse opslagreservoirs (grijze cirkel, half gevuld).

Conversie

• Stikstofinjecties (cirkels met N): conversie H- naar G-kwaliteit gas.
• Compressors (dubbele cirkels): regelen druk in leidingen.
• Mengstations (dikgedrukte grijze cirkel): conversie naar G-gas.
• Meet- en regelstations: Omslag van hogedruk transportnet naar regionaal transportnet, drukbeveiliging en odorisatie.


Figuur 1. Hoofdtransportnetwerk voor aardgas in Nederland in 2012. Legenda: geel: H-gas, donkergrijs: G-gas, rood: stikstof, lichtgrijs: ontzwaveld gas, cirkels: stations (voeding, opslag, compressor, mengen, stikstofinjectie, export). Bron: GasUnie 2024w

Hoofdtransport en regionaal leidingnet

Het hoofdnet moet veel meer gas over grotere afstand sneller en onder hogere druk verplaatsen dan het regionale net. In tabel 1 zijn diverse verschillen in specificaties te zien.


Aspect Hoofdtransportleidingnet Regionaal leidingnet
Druk 65 tot 80 bar (meestal 66 bar) 40 bar
Geur Reukloos Geodoriseerd (18 mg/m$^3$ tetrahydrothiofeen)
Lengte 5.330 km 5.926 km
Diepte ca. 1,75 m dekking ca. 80 cm dekking
Wanddikte 12-15 mm 5-12 mm
Tabel 1. Verschillen tussen het hoofdtransportleidingnet en het regionaal leidingnet. Bron: Energiebuffer Zuidwending 2023w


Een overzicht van het hoofdnet en de regionale leidingnetten staat in de kaart in figuur 2. De regionale leidingnetten komen uit in de distributienetten die alle huishoudens met de gasinfrastructuur verbindt.


Figuur 2. Volledige transportnetwerk voor aardgas in Nederland in 2012. Bron: NLOG 2023w

Bronnen

Energiebuffer Zuidwending 2023w, Gegevens hoofdgasnet via energiebuffer zuidwending, geraadpleegd 1 december 2023
GasUnie 2024w, GasUnie, geraadpleegd 11 januari 2024
NLOG 2023w, NL Olie- en Gasportaal, hoge resolutie netwerkkaart, geraadpleegd 11 januari 2024

Laatste wijziging: 11-01-2024
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.