Voorraden definiëren en meten


Er worden verschillende termen gebruikt om voorraden aan te duiden. De termen lijken in bewoording erg op elkaar, maar kunnen erg ver uiteen liggen door de gekozen definities. En er is regelmatig verwarring over die definities. De belangrijkste voorraadtermen en hun meest gebruikte definities zijn hieronder samengevat. Tussen haakjes staat de door de EU gehanteerde Engelstalige term.

• Bewezen voorraad (mineral/proven reserve): geologisch aangetoonde voorraad die commercieel en technisch kan worden gemijnd. Dit is daarmee een voorraadniveau dat vlot kan variëren door ontwikkelingen in het mijnen, de economie, de wetgeving, etc. Soms wordt ook de legaliteit van winning betrokken in deze definitie, maar dat kan het best worden gezien als een uitzondering.
• Geïdentificeerde voorraad (mineral resource): alle bewezen voorraden die mogelijkerwijs ooit winbaar worden. De chemische/fysieke eigenschappen van deze voorraden zijn in een concentratie en omvang dat deze ooit economisch winbaar zouden kunnen worden.
• Hypothetische voorraad (hypothetical resource): verwachte maar niet-aangetoonde voorraden die waarschijnlijk voorkomen in regio's waar ook bewezen voorraden zijn.
• Speculatieve voorraad (speculative resource): verwachte maar niet-aangetoonde voorraden die mogelijk voorkomen vanwege de geologische eigenschappen van een gebied.


Figuur 1. Definities van voorraden van mineralen

Een voorbeeld is de voorraad van schaliegas, een recente ontwikkeling die de wereldwijde gasmarkt heeft beïnvloed (zie voor meer info de pagina over schaliegas).
Na de enorme groei van schaliegas in de VS is momenteel een heftig debat gaande over de rol van schaliegas in Nederland en Europa: wat zijn de veiligheidsrisico's mbt drinkwater? Is schaliegaswinning ook in Europa haalbaar? Onderstaande kaart geeft de locaties weer van schaliegasvoorraden. Welke term voor de voorraden, zoals aangemerkt op de kaart is hier dan passend? Zijn dit wel bewezen voorraden? Zijn ze slechts geïdentificeerd? Of ook dat niet?


Figuur 2. EIA World Shale Gas Map (bron: Wikimedia Commons)

Een belangrijke maat voor voorraden is de R/P ratio, gemeten in jaren. De R staat voor reserve, in dit geval de bewezen voorraad. De P staat voor production, oftewel het huidige productieniveau. De R/P ratio is daarmee het aantal jaren dat we met de huidige bewezen voorraden kunnen doen bij de huidige productie. R/P ratio's nemen af door de jaarlijkse productie, nemen sneller af bij een stijging in de productie, maar kunnen toenemen door nieuwe vondsten.


Laatste wijziging: 24-01-2018
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.