Warmte- en CO$_2$netwerken


In dit college staan twee onderwerpen centraal: warmtenetten en co2-netwerken.

Bij dit college worden het volgende behandeld:

Warmtenetwerken

warmwater-infrastructuur
aardwarmte

Meer weten:
• Het dossier warmtenetten van De Ingenieur 2012w.
Natuurinformatie over aardwarmtew
Aardwarmtew
RWS over bodemenergiew
• Lees bij NLOGw over de vergunningensituatie aardwarmte opsporing en winning op 1 jan 2015.
• Lees Koude-warmteopslagw over koude-/warmteopslag in de bodem.

CO$_2$-netwerken

CO$_2$
Technische Weekblad over CO2w, onderdeel van de leerstof.
Bronnen

De Ingenieur 2012w, De Ingenieur - Dossier Warmtenet - Restjes rondpompen

Laatste wijziging: 29-02-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.