Energieopslag


Bij de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is het belangrijk om goed in te kunnen spelen op het wisselende aanbod van elektriciteit uit wind- en zonne-energie. Dit is nodig om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, de kosten voor verzwaring van het elektriciteitsnet binnen de perken te houden en om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte wanneer er geen zon en wind is.

Energieopslag is niet alleen nodig voor een windstille nacht, of tijdens een zogenaamde Dunkelflautew, maar ook om de wisselingen in de seizoenenw op te kunnen vangen: in de zomer is het aanbod aan duurzame elektriciteit groter dan de vraag en in de winter is dit andersom.

Naast elektriciteit is er behoefte aan warmte en koude voor verwarming resp. koeling van gebouwen en processen. Ook hiervoor is energieopslag van belang. Er bestaan verschillende vormen van energieopslag.

Laatste wijziging: 12-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.