Wat is exergieverlies?


Bij exergieanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen intern en extern exergieverlies.

Intern exergieverlies


Het interne exergieverlies is een rechtstreeks gevolg van de tweede hoofdwet van de thermodynamica; elke omzetting of handeling gaat gepaard met exergieverlies. Bij elk proces is de totale hoeveelheid uitgaande exergie altijd minder dan de totale hoeveelheid ingaande exergie, het verschil in exergiehoeveelheid wordt het interne exergieverlies genoemd.

In formulevorm:

$$ Ex_{\verlies,\intern} = \Σ Ex_{\in,\i} - \Σ Ex_{\uit,\j} $$
met:
$Ex_{\in,\i}$ = exergie van ingaande proces- en energiestroom i
$Ex_{\uit,\j}$ = exergie van uitgaande proces- en energiestroom j

Dit interne exergieverlies wordt niet zichtbaar gemaakt met een energieanalyse, immers volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica is de totale hoeveelheid uitgaande energie altijd gelijk aan de totale ingaande hoeveelheid energie. Intern exergieverlies wordt veroorzaakt door drijvende krachten.

Extern exergieverlies


Het externe exergieverlies is de hoeveelheid exergie die het proces verlaat in de vorm van bijvoorbeeld afvalstromen, emissies en warmteverliezen naar de omgeving. Dit zijn dezelfde stromen die bij een energieanalyse tot de verliesstromen worden gerekend. Het enige verschil is dat bij exergieanalyse met de exergie- in plaats van met de energiewaarde van die verliesstromen wordt gerekend.

Laatste wijziging: 12-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.