Pagina’s in college-volgorde


In onderstaande tabel staan de beginpagina's voor elk college:

Week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1 Introductie thermodynamica Idem (vervolg)
2 Fasediagrammen Toestandsdiagrammen
3 Kringprocessen Idem (vervolg)
4 Elektriciteitscentrales Werkcollege
5 Onderdelen van elektriciteitscentrales Werkcollege
6 Warmtepompen Werkcollege
7 Brandstofcellen en elektrolyse Werkcollege
8 Exergieanalyse Werkcollege
9 Zonne-energie Vragencollege
10 Tentamen

De diverse pagina's zijn onderling sterk verbonden. Om zeker te weten welke pagina's bij welk college horen, staat hieronder een weekindeling van alle pagina's. Bij een aantal onderwerpen wordt achtergrondinformatie gegeven. Deze informatie hoeft niet bestudeerd te worden (het is immers achtergrondinformatie), maar het kan uiteraard wel handig/interessant zijn bij de voorbereiding op het tentamen.


Week 1: Introductie thermodynamica

thermodynamica-introductie
toestandsgrootheden-introductie
toestandsgrootheden-faseregel
toestandsgrootheden-invloed-pT

Week 1: Introductie thermodynamica (vervolg)

toestandsgrootheden-mengsels
toestandsvergelijkingen
eerste-hoofdwet-toepassen

Week 2: Fasediagrammen

fasediagrammen-introductie
fasediagrammen-kritisch
fasediagrammen-Tx
tweefasesystemen-toestandsgrootheden
tweefasesystemen-wet-van-Raoult

Week 2: Toestandsdiagrammen

toestandsdiagrammen
toestandsveranderingen-berekeningen

Week 3: Kringprocessen

kringprocessen-introductie
kringprocessen-Carnot

Week 3: Kringprocessen (vervolg)

kringprocessen-Rankine
kringprocessen-Brayton

Week 4: Elektriciteitscentrales

elektriciteitscentrales-soorten
elektriciteitscentrales-rendementen
elektriciteitscentrales-regelbaarheid

Week 5: Onderdelen van elektriciteitscentrales

elektriciteitscentrales-onderdelen

Week 6: Warmtepompen

warmtepompen
pinch-analyse

Week 7: Brandstofcellen en elektrolyse

brandstofcellen
elektrolyse

Week 8: Exergieanalyse

exergie-introductie
exergieverlies
exergieverlies-oorzaken
exergiewaarden-berekening
exergieanalyse-resultaten

Week 9: Zonne-energie

zonne-energie
kringprocessen-Stirling

Laatste wijziging: 31-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.