Tx-diagram


Wanneer een vloeistof uit een mengsel van stoffen bestaat, zal de temperatuur tijdens verdamping bij een bepaalde druk in het algemeen niet constant zijn, ook al verandert de druk niet. Doordat de stoffen verschillende kookpunten hebben, zal niet alleen de temperatuur veranderen, maar zijn ook de samenstellingen van de vloeistof- en dampfases verschillend van elkaar. In een T,x-diagram wordt bij een bepaalde druk de kooktemperatuur van het mengsel versus de samenstelling van de vloeistof- en dampfases weergegeven. De onderste curve in het diagram geeft de samenstelling van de vloeistoffase aan.

Onderstaande figuur geeft het T,x-diagram van een ideaal mengsel (ideale oplossing) weer. Ideaal wil zeggen dat de interactie tussen de moleculen van component 1 (ongeveer) hetzelfde is als tussen de moleculen van component 2 en tussen de moleculen van componenten 1 en 2. Bij een bepaalde temperatuur, bijv. bij de 'example isotherm', kan uit dit diagram de samenstelling van de dampfase (bovenste lijn) en de vloeistoffase (onderste lijn) afgelezen worden. Bij de 'example isotherm' bestaat de vloeistoffase voor ongeveer 37% uit component 1 en de dampfase voor ongeveer 15% uit component 1.


T,x-diagram van een ideaal mengsel. (bron: Wikimedia Commons)


Voor het berekenen van de samenstelling van de damp- en vloeistoffases kan de wet van Raoult gebruikt worden. Ook kunnen toestandsgrootheden van tweefasesystemen berekend worden.

Laatste wijziging: 12-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.