Toestandsgrootheden van tweefasesystemen


Bij berekeningen aan tweefasesystemen wordt ervan uitgegaan dat de gas- en vloeistoffase ideaal gemengd zijn. Voor een toestandsgrootheid M (bijv. de enthalpie H of de entropie S) van het tweefasesysteem als geheel geldt:

$$ M = xM_\g + (1-x)M_\l $$
met:
$x$ = dampfractie (in het Engels: quality)
$M_\g$ = toestandsgrootheid van de stof in de gasfase, bij de condities van het tweefasesysteem
$M_\l$ = idem, van de stof in de vloeistoffase

Bovenstaande vergelijking kan als volgt omgeschreven worden:
$$ M = xM_\g + M_\l - xM_\l = M_\l + x(M_\g - M_\l) $$
en daaruit volgt dat de dampfractie dus gelijk is aan:

$$ x = {M - M_\l} / { M_\g - M_\l } $$
Laatste wijziging: 12-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.