Stirling-kringloop


Een ideale Stirling-kringloop is een gesloten kringloop die bestaat uit twee isothermen en twee isochoren. Het kringloopmedium is een gas of lucht en blijft tijdens de hele kringloop gasvormig. De ideale kringloop bestaat uit de volgende vier stappen:
• tijdens warmtetoevoer van buitenaf vindt isotherme expansie plaats (druk neemt hierbij af),
• bij constant volume wordt warmte afgevoerd naar een regenerator (druk en temperatuur nemen af),
• tijdens isotherme compressie wordt warmte naar buiten afgevoerd (volume neemt af naar beginvolume, druk neemt iets toe)
• bij constant volume wordt warmte uit de regenerator weer toegevoerd (druk en temperatuur nemen toe naar begindruk en -temperatuur)


Ideale Stirling-kringloop. (bron: Wikimedia Commons)

Het maximale rendement van een Stirling-kringloop is gelijk aan het Carnot-rendement. De omgekeerde Stirling-kringloop wordt gebruikt voor cryogene koeling.

Achtergrondinformatie


Stirling-kringloopw (toelichting, zie ook de faq over toepassingen)

Laatste wijziging: 12-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.