Fasediagrammen


Zoals de naam al doet vermoeden, worden in een fasediagram de verschillende fases van een stof weergegeven. Gebruikelijke fasediagrammen zijn het p,T-diagram en het p,V-diagram. Een Tx-diagram wordt gebruikt bij mengsels van stoffen.

p,T-diagram


In het p,T-diagram geven de curven twee-fasegebieden aan. De getrokken groene curve (= de bovenste getrokken curve) in onderstaande figuur geeft het vriespunt voor de meeste stoffen als functie van de druk weer; de gestreepte groene curve is van toepassing op water. De blauwe curve (= de curve tussen ‘triple point’ en ‘critical point’) geeft het kookpunt als functie van de druk aan.


p,T-diagram van een zuivere stof (*). (bron: Wikimedia Commons)

(*) De getrokken (groene) curve tussen 'solid phase' en 'liquid phase/compressible liquid' zou vanaf het triple punt eigenlijk bijna loodrecht omhoog moeten beginnen en vervolgens boven de kritische druk moeten afbuigen in de richting van toenemende temperatuur.

p,V-diagram


In het p,V-diagram worden de twee-fasegebieden aangegeven met vlakken. Het p,V-diagram in onderstaande figuur geldt voor een stof waarvan verondersteld wordt dat het volume onafhankelijk is van de druk.p,V-diagram van een stof waarbij het volume onafhankelijk van de druk is verondersteld (*). (bron: S.B.A. Inventw)

(*) De curve tussen de gebieden 'Solid + Vapor' en 'Vapor' zou vanaf de druk bij het triple punt eigenlijk minder steil naar beneden moeten gaan.

Isobaar, isotherm en isochoor


In fase- en toestandsdiagrammen worden vaak isobaren, isothermen en isochoren getekend. De termen isobaar, isotherm en isochoor betekenen dat respectievelijk de druk, de temperatuur en het volume constant zijn tijdens het betreffende proces.

Achtergrondinformatie


fasediagrammenw (tekenen en interpreteren van eenvoudige p,T-diagrammen)
vast/vloeistof-fasediagrammenw (tekenen van fasediagrammen toegepast op vast/vloeistofsystemen)

Laatste wijziging: 12-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.