Brayton-kringloop


Bij de Brayton-cyclus is er geen sprake van isotherme toestandsveranderingen zoals bij de Carnot-cyclus, maar is zowel de warmtetoevoer als de warmteafvoer geheel isobaar. Er vindt geen faseovergang plaats en de compressie- en expansiestap verlopen beide adiabatisch en nagenoeg ook isentropisch. De Brayton-cyclus wordt toegepast bij gasturbine-installaties. Onderstaande figuur laat links een gasturbine-installatie zien en midden en rechts de ideale Brayton-cyclus in resp. een p,V- en T,S-diagram.


Ideale Brayton-cyclus. (bron: Wikimedia Commons)

Het rendement van een Brayton-kringloop kan op dezelfde manier berekend worden als dat van een Rankine-kringloop, want ook hier geldt:

$$ η = W_\net / Q_\in $$
Uitgaande van de punten in bovenstaande figuur is het rendement, bij toepassing van de eerste hoofdwet(*), gelijk aan:

$$ η = {(H_3 - H_4) + (H_1 - H_2)} / {(H_3 - H_2)} $$
of, anders opgeschreven:

(*) Voor turbines en pompen geldt dat de kinetische en potentiële energietermen evenals de uitwisseling van warmte met de omgeving verwaarloosd kunnen worden.

Achtergrondinformatie


Brayton-kringloopw (toelichting)

Laatste wijziging: 12-10-2022
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.